CVVM: Ke vzdělání podle Čechů pomáhá hlavně píle a schopnosti

K dosažení vzdělání pomáhají lidem podle naprosté většiny Čechů hlavně vlastní píle a schopnosti. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Podle části dotázaných hrají roli ale i známosti nebo peníze. Dvě třetiny dotázaných uvedly, že každý člověk v České republice může dosáhnout vzdělání odpovídající jeho schopnostem. Téměř všichni účastníci průzkumu pak míní, že pro získání vzdělání jsou důležité pracovitost a píle, schopnosti daného člověka i jeho touha po vzdělání. Podle více než dvou třetin lidí má vliv také vzdělání rodičů.