Jsi inženýr? Pak jsi středoškolák. České tituly dělají absolventům problémy ve světě

Nastoupíte na prestižní místo v rakouské bance. Máte titul inženýra z Vysoké školy ekonomické. Ale vaši klienti si myslí, že jste vystudovala střední technickou školu.

Pavel Pachta | Foto: Lea Pachta,  Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Tradiční český titul inženýr naráží v některých zemích na překážky. Místo aby kariéru v zahraničí podporoval, tak jí spíše brání. Diskuzi na toto téma otevřel na Krajanské konferenci nezávislý konzultant Pavel Pachta, který byl prezidentem prvního zahraničního spolku absolventů VŠE Alumni Austria.

V jiných zemích se titul Ing. uděluje s doplňkem

Pavel Pachta připomněl, že titul Ing. se uděluje na řadě našich prestižních vysokých školách.

Ilustrační foto: IMT Atlantique,  Flickr,  CC0 1.0 DEED

"Jsou to školy velmi dobře známé - ČVUT, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická a tak dále. Všechny udělují titul Ing. Je to česká specialita. V zahraničí, pokud se na nějaké vysoké škole u magisterského studia uděluje titul inženýr, tak se neuděluje samostatně, ale vždy s doplňkem. Například v Německu Diplom Ingenieur, ve Franciii Ingénieur diplômé.

Má to svůj důvod. Ve světě je titul inženýr ve většině zemí uznáván jako titul, který získávají absolventi středoškolského studia v technické oblasti, v nejlepším případě absolventi bakalářského studia na vysoké škole. Prakticky jsme se nesetkali se zemí, kde by absovent magisterského studia získával pouze titul Ing."

Aha, to je ten středoškolský technik, zařadí si vás šéfové

S tímto problémem se jenom v sousedním Rakousku potýkají stovky absolventů českých škol. Časem jich mohou být tisíce. Bankovní poradce podá klientovi navštívenku a ten si pomyslí, proč mi s investicí radit technik středoškolák.

Ilustrační foto: Sora Shimazaki,  Pexels,  CC0 1.0 DEED

"Oni přicházejí s titulem Ing. a podle zákonů, které platí v Česku, ale v Rakousku také, můžete používat akademický titul v té podobě, v jaké vám byl udělen v zemi, kde jste vystudovali.

Teď si představte velkou technologickou firmu, do které přišel mladý absolvent ČVUT. Je tam spousta starších rakouských kolegů, ti mají středoškolské vzdělání, jsou titulováni inženýr. A ten náš mladý člověk je také označen jako inženýr. Každý z těch šéfů si ho pak při různých jednáních zapamatuje. Aha, tento pán patří to skupiny středoškolsky vzdělaných. Naši lidé to tam berou jako velikou újmu. Řeknu otevřeně, my už jsme starší, takže nám je to jedno. Ale ti mladí se tím cítí diskriminováni. Slyšíme od nich, že je to nezasloužené, nespravedlivé, ptají se, jak je to možné."

Co s tím? Pozměnit titul

Pavel Pachta využil konference krajanů v Praze, aby téma otevřel a požádal o pomoc. Tituly by měly kariéru absolventů podporovat a ne jim v ní bránit.

Budova ČVUT na Karlově náměstí | Foto: Petr Kadlec,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

"Jestli by například nešlo udělovat na ČVUT spolu s titulem inženýr také titul Master of Science nebo Master of Engineering. Mohlo by být napsáno, že ta anglická forma má být používána pouze mimo území České republiky, můžeme si ponechat tu tradici. Ale pro ty stovky a do budoucna i tisíce absolventů těchto našich prestižních škol umožnit, aby byli v té konkurenci v globalizovaném světě zrovnoprávněni."

Cítíte nějakou vstřícnost ze strany škol?

"V první chvíli jsme se setkali s reakcí: on je to přece krásný titul, u nás má už velkou tradici, nám se líbí, bylo by obtížné tyhle věci změnit. My doufáme, že třeba v komisi pro práci s krajany a v Senátu najdeme podporu pro myšlenku, která není jednoduchá. To prosazení by si vyžádalo asi i změny zákonů, i když ne velké. Bylo by dobré tuto diskuzi zahájit, i třeba s rektory vysokých škol a otevřeně si říct, jak je to s těmi tituly a s tou naší českou specifikou v globalizovaném světě."

klíčové slovo: