V Česku přibývá zahraničních studentů. Má to pozitivní vliv na ekonomiku i demografii

Zájem o studium na vysokých školách v Česku mezi zahraničními studenty posledních dvacet let roste. Podle dat ministerstva školství jich v roce 2022 v zemi studovalo skoro 55 tisíc, což je 18 procent všech vysokoškoláků. Podle výzkumu Domu zahraniční spolupráce je láká hlavně kvalita vzdělání. Pro Česko má zase příchod cizinců na školy pozitivní vliv na ekonomiku, demografii i pověst v zahraničí jako moderní země.

Podle Domu zahraniční spolupráce přichází zájem zahraničních studentů v důležitý čas, protože Česko se stejně jako i další země Evropy, potýká s demografickým poklesem a stárnutím obyvatelstva.

Jaroslav Miller | Foto: Svatopluk Klesnil,  Univerzita Palackého v Olomouci

„Bohatství a prosperita každé země závisí na jednom jediném kritériu: chytří a motivovaní lidé z Česka buď odcházejí, nebo tady vidí příležitost, možnost uplatnění, a tak sem přicházejí a zůstávají. Potřebujeme tak rozšířit základnu, abychom měli větší výběr chytrých, motivovaných lidí, kteří budou studovat v Česku,“ cituje na svém webu Dům zahraniční spolupráce náměstka ministra školství Jaroslava Millera.

V české ekonomice je podle něj dnes řada sektorů, která by bez zahraničních studentů a absolventů byla ochromena a nefunkční. „Jedná se nejen o zdravotnictví, ale i o některé strojírenské obory,“ upozorňuje Miller.

Přínosy studentů z ciziny ale podle Domu zahraniční spolupráce nepřicházejí pouze po absolvování studia. Podle výzkumu 64 procent zahraničních studentů v Česku pracuje už během studií. Přispívají tak ekonomice i placením daní a pojištění. Ti, kteří studují v anglickém jazyce, také platí poplatky za studium. Podle Millera by to mohla změnit novela vysokoškolského zákona, podle níž by si vysoké školy mohly samy zvolit, zda budou za studium v cizím jazyce vybírat poplatky.

Ilustrační foto: Archiv Masarykovy univerzity

Dvě třetiny cizinců v Česku studují v češtině. Zejména jsou to Slováci, Ukrajinci a Rusové. Ti také tvoří největší podíl zahraničních studentů v Česku. V Zemi studuje také kolem pěti set Američanů a podobný počet Číňanů, Vietnamců, Turků nebo třeba Izraelců. „Zahraniční studenti, kteří studují v českém jazyce, sice za studium samotné neplatí, ale díky znalosti jazyka se snáz integrují mezi české studenty i společnost,“ upozorňuje Dům zahraniční spolupráce.

Podle jeho ředitele Michala Uhla navíc skoro polovina zahraničních studentů v Česku zůstane. „Zůstanou tu, založí rodiny, platí daně, podílejí se na trhu práce v segmentu vysoce přidané hodnoty, protože jsou na pozicích, které jsou velmi ceněné a kvalifikované. U řady studentů dochází i k následné naturalizaci,“ shrnuje benefity Uhl.

A i ti, kteří se po dokončení studia v Česku vrátí do rodné země, mají podle něj na Česko hluboké vazby, které mohou pomoci utváření obchodních a dalších vztahů mezi zeměmi. To posiluje vytváření pozitivního obrazu Česka v zahraničí. Proto patří péče o zahraniční absolventy tuzemských univerzit o jednu z priorit Domu zahraniční spolupráce.

Reprezentace českého školství v Austrálii

Organizace také prostřednictvím iniciativy Study in Czechia propaguje příležitosti českého školství pro zahraniční studenty. Ani letos proto nechybí na konferenci Asijsko-pacifické asociace pro mezinárodní vzdělávání (APAIE), která se nyní koná v Austrálii.

Michal Uhl | Foto: Ondřej Tomšů,  Radio Prague International

„Tradičně se účastníme nejen tohoto důležitého veletrhu a konference na poli vysokoškolského vzdělávání v asijském regionu, ale i dalších významných akcí tohoto typu jako jsou celosvětová konference NAFSA či evropská EAIE. Naším cílem je zde propagovat příležitosti českého školního systému pro zahraniční studenty, ale také rozvíjet vztahy s univerzitami po celém světě, navazovat nové vazby a posilovat ty již existující,“ připomíná DZS.

Při příležitosti účasti na australské konferenci čeští zástupci plánují navštívit v Austrálii i české krajany, kteří si podle nich taktéž zachovávají silné vazby na domovskou zemi napříč obrovské vzdálenosti.

„Tato česká komunita v Austrálii, která je početně osmá nejsilnější na světě, spadá do našeho krajanského vzdělávacího programu, v rámci kterého posíláme učitele češtiny do zahraničí. Zároveň navštívíme také Československý klub v Adelaide, vůbec první australský krajanský klub. I díky těmto institucím žije naše kultura nadále i za hranicemi Česka,“ uvádí Dům zahraniční spolupráce na webu.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
klíčové slovo:
spustit audio