Průzkum: Zahraniční studenti jsou v Česku spokojení, skoro polovina zůstává i po studiích

Studenti ČVUT

Studium v Česku by doporučilo celkem 97 procent cizinců, kteří tady dokončili vysokou školu. Téměř polovina zahraničních absolventů pak v České republice zůstává dál i kvůli práci. Ukázal to průzkum Domu zahraniční spolupráce, který se zaměřil na vztah zahraničních studentů k Česku, hodnocení studia i profesní dráhu. Na konci loňského roku se do něj zapojilo 4 a půl tisíce cizinců.

Většina absolventů celého studijního programu deklaruje, že k České republice měla pozitivní vztah ještě před zahájením svého studia. Nadpoloviční většina pak uvádí, že díky studiu se jejich vztah k Česku ještě zlepšil.

Foto: Buro Millennial,  Pexels

„Studentům nejvíce pomohlo vytvořit si vztah k Česku poznání lidí a kultury. Řekl bych každodenní lidská zkušenost. Z průzkumu vyplynulo, že řada studentů - zvlášť, pokud nebyli z blízkých zemí, jako třeba ze Slovenska – Česko moc neznali a vlastně o něm mnoho nevěděli. A když přijeli, jejich vztah se zlepšil. Díky tomu, že zjistili, že je Česká republika příjemné místo na život, kde jsou příjemní lidé,“ popisuje Jakub Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání Domu zahraniční spolupráce.

Potvrzují to i slova dotazovaných studentů. „Za nejzajímavější část české kultury považuji spojení mezi zeměmi Západu a Východu. Lidi v České republice považuji za velmi kulturní, inteligentní a zdvořilé. Měli by být na svou vlast a historii hrdí a měli by za ní stát,“ uvedl jeden z respondentů. Další absolventka dodala: „Měla jsem možnost Českou republiku lépe poznat, získala jsem spoustu kontaktů, přátel... Českou republiku považuji za svůj druhý domov.“

Přesto studenti v průzkumu podle Tesaře naznačili, ve kterých oblastech by mohlo dojít ke zlepšení. „Když jsme se bavili o studiu, někteří by přivítali praktičtěji zaměřené studium. A druhá věc, která tam vyplývala - zvlášť u studentů neslovenských - byla taková možná ne úplně vstřícnost, tak jak to asi známe z českého každodenního života, že Češi nejsou úplně milí na první dobrou,“ vysvětluje.

Zájem zůstávat v Česku

Za překvapující zjištění z průzkumu označil Tesař, že zahraniční studenti nemají problém najít v Česku práci jak během studia, tak i po jeho skončení. Českou republiku si dokonce jako místo pro život zvolila více než polovina dotazovaných absolventů.

„Je potřeba rozlišovat, jestli se jedná o studenty ze Slovenska, u kterých je to přirozenější. Ale překvapilo mě to, že se to týká i studentů z jiných zemí. Mají zájem tady zůstávat minimálně nějakou dobu po studiu,“ dodává.

Zjistili, že je Česká republika příjemné místo na život, kde jsou příjemní lidé.
Jakub Tesař

Naprostá většina dotazovaných v současné době již pracuje. Téměř tři pětiny absolventů celého studijního programu pracují v oboru, který v Česku vystudovali. Mezi dotazovanými byly nejpočetněji zastoupeny studijní obory z oblasti zdravotní a sociální péče, obchodu, administrativy a práva a přírodních věd, matematiky a statistiky. Najít si práci či začít podnikat hodnotí 81procent z nich jako snadné či velmi snadné.

„Najít si práci jako osoba žijící v cizí zemi je poměrně jednoduché. Chybí však rozmanitost pracovních míst. Po několika letech zkušeností se mi podařilo založit vlastní firmu a od roku 2017 se jí věnuji,“ uvádí jeden z respondentů.

Spolupráce a sounáležitost

Za zajímavý výsledek průzkumu označuje Tesař i to, že nadpoloviční většina absolventů uvádí, že nadále sleduje dění v České republice.

Foto: nikolayhg,  Pixabay,  Pixabay License

„Jedna z odpovědí byla, že sledují českou politiku, což mě překvapilo. Na druhou stranu studenti, kteří tady byli na krátkou dobu studia, označili za nejzajímavější třeba jídlo. Takže je vidět, že tady nebyli moc dlouho, moc se neseznámili s kulturou. Zatímco ti, co tady studovali celý program, začala zajímat politika, samozřejmě kultura po všech možných stránkách,“ popisuje Tesař.

Ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl je přesvědčen, že díky zahraniční zkušenosti jednotlivců se vytváří pouta mezi zeměmi, která prohlubují možnosti vzájemné spolupráce a propojení do budoucna.

„Nejsou to totiž jen osobní zážitky, které si student ze zahraničí přiváží, ale také vztah k dané zemi a kultuře. Jsem přesvědčen, že díky těmto propojením vytváříme svět plný spolupráce a sounáležitosti,” dodal.