Počet cizinců na českých univerzitách roste. Loni jich bylo přes 52 tisíc

Zájem cizinců o studium na některé z vysokých škol v Česku několik let vytrvale stoupá. Loni jejich počet překročil 52 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu většina z nich chodila na veřejné vysoké školy. Nejvyšší zastoupení měli studenti ze Slovenska, následovaní Rusy, Ukrajinci a Kazachstánci, roste ale i podíl občanů Indie a Běloruska.

Z publikace Život cizinců v Česku, kterou vydal Český statistický úřad, vyplývá, že v loňském roce celkem na českých univerzitách studovalo 304 073 lidí, počet zahraničních studentů tak dosáhl 17,1 procenta.

Podle statistiků je patrné, že se během uplynulého desetiletého období počet cizinců na vysokých školách v Česku dynamicky rostl. Zatímco v roce 2012 jich bylo necelých 39 tisíc, o dva roky později se počet přehoupl přes 40 tisíc a v roce 2021 dosáhl prozatímního maxima - 52 109 osob.

Z toho bylo 50,3 procenta, tedy 26 221 osob, občanů Evropské unie. Jejich podíl je tak jen o malinko vyšší než podíl cizinců z třetích zemí. Celkově ale za posledních deset let počet studentů z Evropské unie v Česku klesá. Významnou se na tom podle statistiků podílel úbytek studentů ze Slovenska. Přesto jsou Slováci dlouhodobě nejpočetnější skupinou zahraničních vysokoškoláků v Česku. Loni jich zde studovalo téměř 22 tisíc.

Naopak po celé sledované období rostly počty studentů přicházejících ze třetích zemí. Zejména z postsovětských států - Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Loni tvořili zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu studentů ze třetích zemí. Roste ale i počet studentů z Vietnamu či Indie.

Veřejné univerzity

Karlova univerzita | Foto: Khalil Baalbaki,  Český rozhlas

Drtivá většina zahraničních studentů navštěvuje v Česku veřejné vysoké školy. Zájem je hlavně o obory zdravotní a sociální péče, obchod, administrativu a právo, ale i o přírodní vědy a také informační a telekomunikační technologie.

V Česku platí, že pokud zahraniční studenti studují na veřejných školách v češtině, mají stejné podmínky jako domácí studenti. Vzdělávání je zdarma. Platí se studium v cizím jazyce a na soukromých školách.

Loni za studium na univerzitě v Česko platilo přes 9 tisíc zahraničních studentů. Nejčastěji to byli občané Indie, dále to byli Němci, Rusové a Italové.

Největší část zahraničních studentů – přes polovina - loni navštěvovala vysoké školy v Praze. Následovalo Brno a s odstupem Olomouc, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové.

Podle letošního průzkumu Domu zahraniční spolupráce, který se zaměřil na vztah zahraničních studentů k Česku, hodnocení studia i profesní dráhu, téměř polovina zahraničních absolventů v Česku zůstává dál i kvůli práci.