Sexuální obtěžování na českých univerzitách. Případy je nutné razantně řešit, říká ministr školství

Masarykova univerzita v Brně

Vysokoškolské prostředí v Česku v posledních týdnech otřásá několik kauz spojených se sexuálním obtěžováním a zneužíváním. Podezření na nevhodné chování vůči studentkám řeší na univerzitách v Praze, Brně i Olomouci. Podle ministra školství Vladimíra Balaše je případy nutné razantně řešit. Proto chce témata otevřít na konferenci rektorů vysokých škol.

Ilustrační foto: Melinda Young Stuart,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Brněnská Masarykova univerzita prověřovala podezření, že se dva učitelé z Pedagogické fakulty chovali ke studentkám nevhodně, především na výcvikových sportovních kurzech, už od loňska. Šest studentek a absolventek tehdy upozornilo na problematické chování učitelů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Incidenty se týkaly let 2013 až 2022. Univerzita na stížnosti dlouhé měsíce ale nereagovala.

Nyní - poté, co na případ upozornila média - stáhla z výuky tři pedagogy, se dvěma z nich rozvázala pracovní poměr. Rektor také nařídil celouniverzitní kontrolu studentského hodnocení jednotlivých předmětů za posledních 7 semestrů, tedy od roku 2019 do současnosti. Škola v tiskové zprávě také uvedla, že dění na fakultě možná povede ke změnám v organizaci fakulty i studia a ve hře je i zrušení některých kurzů.

Simona Koryčánková | Foto:  Masarykova univerzita

„Vyhlásili jsme nulovou toleranci nevhodnému chování, obzvlášť tomu se sexuálním podtextem. Proto jednáme rychle, rázně a snažíme se velmi intenzivně, aby byly vyřešeny všechny podněty, které k nám přicházejí. Chceme být zodpovědnou, zdravou a bezpečnou fakultou a uděláme maximum pro to, aby studující, ale i uchazeči věděli, že k nám přicházejí do bezpečného prostředí,“ uvedla děkanka fakulty Simona Koryčánková.

Podobné problémy jako v Brně ale vyšly najevo i na dalších školách – na Univerzitě Palackého v Olomouci či Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze. Rektorka nejstarší české univerzity Milena Králíčková označila předcházení sexuálnímu obtěžování na univerzitě za jednu z priorit. Rozhodla o ustanovení komise, která má doporučit další postup a podobnému jednání zamezit. „Komise nyní sbírá a analyzuje svědectví z řad studentů, absolventů i pracovníků fakulty,“ uvedla na webu fakulty její děkanka Marie Pětová.

Školská ombudsmanská platforma

Klára Šimáčková Laurenčíková | Foto: Tomáš Vodňanský,  Český rozhlas

Vysoké školy či jednotlivé fakulty v posledních letech zřizují pozici ombudsmana nebo důvěrníka, kterým může zájemce nevhodné chování ve škole hlásit. Ombudsmana nyní mají třeba dvě fakulty Akademie múzických umění v Praze, Univerzita Karlova a některé její fakulty, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně či Technická univerzita v Liberci. Z iniciativy současné vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové vznikla Školská ombudsmanská platforma, která tyto osoby sdružuje.

„Je velmi zneklidňující sledovat množství případů sexuálního obtěžování a dalšího nevhodného chování na vysokých školách, které se nyní v mediálním prostoru objevuje. Na druhou stranu vnímám výraznou změnu k lepšímu v tom, že případy jsou už komunikovány a řešeny, místo toho, aby byly odsouvány a umlčovány. Věřím, že se tak děje i díky dobře odváděné práci poradenských center a vysokoškolských ombudsmanů, na jejichž fungování ministerstvo přispívá,“ uvedl ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Vladimír Balaš  (vpravo) | Foto: Úřad vlády ČR

Podle ministra je nutné je případy sexuálního obtěžování na školách řešit razantně. Chce proto téma otevřít na konferenci rektorů vysokých škol. Shromáždění k 30. výročí založení České konference rektorů se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Praze.