CVVM: Tři ze čtyř pro odstoupení politika kvůli nejasným financím

Tři čtvrtiny lidí v České republice si myslí, že nevyjasněné majetkové či finanční operace by měly vést v případě politika k jeho rezignaci i tehdy, když není zřejmé, zda byl, či nebyl porušen zákon. Rozhodně pro odstoupení je zhruba každý druhý, přesně 44 procent lidí. Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Téměř jednoznačně se pak lidé shodují v tom, že politik by měl odstoupit v případě, že byl odsouzen za trestný čin, ať už v souvislosti s výkonem své politické funkce, či nikoli. Relativně nejtolerantněji lidé naopak přistupují k manželské nevěře. Za pádný důvod k odstoupení to považuje jen každý čtvrtý.

Ze čtyř dlouhodobě nejsilnějších politických stran v České republice lidé nejlépe hodnotí ODS. V březnovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění ji dotázaní nejčastěji uváděli jako stranu, která podporuje rozvoj podnikatelské sféry, má výrazné politické osobnosti, je zárukou demokratických poměrů, dokáže zajišťovat zájmy země v zahraničí a má ekonomický program umožňující růst. ČSSD lidé podle průzkumu velmi silně vnímají jako stranu, která zaměřuje svůj program na sociálně slabé. Podle respondentů nejčastěji vyvolává zbytečné konflikty KDU- ČSL. Jen o něco nižší, stále však nadpoloviční počet odpovědí uváděl jako konfliktní strany ČSSD a ODS. Komunistům přisuzuje konfliktní jednání 38 procent dotázaných. Průzkum nezjistil mezi jednotlivými stranami významnější rozdíl v případě negativního tvrzení, že se stará jen o získání moci. S tímto tvrzením lidé spojují všechny strany, podíl souhlasných odpovědí se pohyboval v rozmezí od 64 do 74 procent.