Dalimilova kronika je už dostupná na internetu

Týden poté, co Česká republika získala pro sbírky Národní knihovny zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky, je tento rukopis dostupný na internetu. Knihovna rukopis převedla do elektronické podoby. ČTK to sdělil Jaroslav Einter ze sdružení BMI, které organizuje projekt Březen - měsíc internetu.

Ti, kdo si budou chtít rukopis prohlédnout v jeho fyzické podobě, si musejí počkat do 1. dubna. Národní knihovna jej na čtrnáct dní vystaví v Zrcadlové kapli pražského Klementina, spolu s dalšími, česky psanými rukopisy Dalimilovy kroniky a jejími zlomky, jež má ve svých sbírkách.

Nově objevený latinský rukopis přednostně prošel digitalizací na specializovaném pracovišti Národní knihovny. Kronika byla opatřena odborným popisem a zařazena k dalším dokumentům, které zpřístupňuje databáze Manuscriptorium. Databáze obsahuje informace o historických fondech, včetně obrazových kopií těch dokumentů, které již byly digitalizovány. Přístup k obrazům je licencovaný, licenci mohou zdarma získat české knihovny, které zprostředkovávají přístup svým čtenářům jako službu prezenčního studia. Vzhledem k významu překladu Dalimilovy kroniky se Národní knihovna rozhodla, že rukopis zpřístupní volně, volně zpřístupněné budou také další vybrané rukopisy - například Jenský kodex, Krumlovský sborník, Antifonář královny Alžběty Rejčky či Bible olomoucká. Databáze Manuscriptorium zpřístupňuje přes 1500 digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map se zhruba 600.000 obrazy. Informace zájemci najdou na internetových adresách www.nkp.cz, www.manuscriptorium.com, www.memoria.cz a www.aipberoun.cz.

Unikátní bohemikum, které se před několika týdny objevilo v nabídce jedné z pařížských aukčních síní, vydražila minulý týden Národní knihovna přibližně za deset milionů korun.

Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika. Latinský překlad odborníci datují do doby kolem roku 1340, asi 30 let poté, co autor vytvořil jeho českou předlohu. Text a ilustrace se týkají prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje, jeho ženy svaté Ludmily, jejich vnuka svatého Václava, knížete Oldřicha nebo knížete Břetislava I.