Děkan: Gross by měl vydat svou rigorózní práci jako brožuru

Děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Milan Kindl se domnívá, že by měl premiér Stanislav Gross vydat svou rigorózní práci jako brožuru. Podle něj je kvalitní, a rázem by se tak stala dostupná pro všechny zájemce. Skončily by i všechny mediální pochybnosti o její existenci a úrovni. Kindl to řekl ČTK.

Grossova práce má název Vývoj organizace finanční správy od roku 1918. "Je to kvalitní práce. Zabývá se historií. Její jádro spočívá v období první republiky," řekl Kindl. Práce má 115 stran. Podle děkana je to obvyklý rozsah. Kindl vysvětlil, že uchazeči o rigorózní zkoušku nejsou studenti fakulty. S jejich rigorózní prací proto nemůže fakulta nijak disponovat. Je chráněna autorským právem. "Pokud bychom ji chtěli mít ve své knihovně, musel by autor výslovně prohlásit, že s ní můžeme nakládat," uvedl Kindl. V knihovně nemá fakulta ani jednu rigorózní práci. Řadu z nich má však Kindl ve své pracovně, včetně Grossovy práce. Pokud by si ji chtěl někdo prostudovat, musí k tomu dát Gross souhlas. Kindl je členem poradního sboru prezidenta Václav Klause. Naznačil, že politicky je mu bližší ODS než ČSSD.