Dnes je velikonoční pondělí, koledu omezila protiepidemická nařízení

Dnes je Velikonoční pondělí. V křesťanské tradici sice následuje po neděli zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k dnešku se už žádná křesťanská oslava ale neváže. Velikonoční pondělek patří převážně lidovým zvykům, které jsou spjaté s končící zimou a začínajícím jarem. Letošní koledování bylo ale podobně jako loni ovlivněné protiepidemickými opatřeními.

Chlapci a muži chodí na koledu s pomlázkou, symbolicky šlehají ženy a dívky zelenými proutky, které údajně přinášejí "pomlazení". Za odměnu dostávají malovaná nebo čokoládová vajíčka. Na Moravě dodnes nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má člověka očistit od hříchů a osvěžit. Velikonoční pomlázka je doložena už ve vzpomínkách pražského kazatele Konráda Waldhausera žijícího ve 14. století.