Dovozní i vývozní ceny v březnu kvůli silné koruně klesaly

Dovozní i vývozní ceny v březnu klesaly. Dovozní ceny se snižovaly již třetí měsíc po sobě a klesly o 1,9 procenta, což byl nejhlubší propad od ledna 2003. Vývozní ceny klesly poprvé od března 2003, a to o procento. Hlavním důvodem bylo posílení koruny k hlavním zahraničním měnám, uvedl Český statistický úřad. V meziměsíčním srovnání vzrostly dovozní ceny o 0,2 procenta, vývozní ceny se nezměnily. Na poklesu dovozních cen se nejvíce podílely stroje a dopravní prostředky, které byly levnější o 6,4 procenta. Zlevnily i dovážené hotové výroby a chemikálie. Naopak vyšší byly hlavně ceny nerostných paliv, a to zejména ropy a ropných surovin. Také u vývozních cen nejvíce podražila nerostná paliva, hlavně uhlí a ropné výrobky.