EK opět vyzvala ČR, aby zajistila průhlednost finančních vztahů

Evropská komise už podruhé upozornila Českou republiku, že nemá průhledné finanční vztahy. Varovala ji, že pokud do dvou měsíců nevyhoví jejím požadavkům, předá stížnost Evropskému soudnímu dvoru. ČR měla směrnice převést do domácího práva v okamžiku vstupu do EU, tedy loni v květnu. Tyto směrnice nařizují, že ve finančních vztazích mezi veřejnými úřady a veřejnými podniky musí fungovat dvojí oddělené účetnictví pro obchodní činnost a činnost související s poskytováním veřejných služeb. Vztahuje se také na soukromé podniky, které na základě smluv poskytují služby obecného zájmu a zároveň provádějí běžné obchodní operace. Státy mají povinnost vést evidenci o těchto transakcích a na požádání ji předložit Evropské komisi. Komise adresovala podobná varování Rakousku a Švédsku, které už mají čtyřletý skluz.