Česká republika bude brzy předsedat Evropské unii

Foto: Evropská komise
0:00
/
0:00

Česká republika se pravděpodobně spolu s Francií a Švédskem ujme v červnu 2008 předsednictví Evropské unie. Češi by patrně předsedali v první polovině roku 2009. O to, co předsednictví České republice přinese, se zajímala Martina Lustigová.

Foto: Evropská komise
Nyní se členské státy v předsednictví střídají po půl roce. Podle evropské ústavy, která teď prochází schvalovacím procesem v jednotlivých členských zemích, má od roku 2007 předsedat Evropské unii po dobu 18 měsíců tým tří zemí, které si toto období rozdělí po šesti měsících. Předpokládá se, že tento systém se zavede i v případě, že by evropská ústava nebyla ratifikována. Odborníci zatím neodhadnou, co od nového systému očekávat.

Co předsednictví přinese České republice? Pokračuje Petr Drulák z Ústavu mezinárodních vztahů: "Přinese to jednak významnou zkušenost, protože to předsednictví, které by mělo nastat v období od července 2008 do prosince 2009 bude poměrně záhy po našem vstupu. To znamená, že nám to umožní zase mnohem lépe poznat tu unii zevnitř a také nám to samozřejmě umožní částečně přispět k tomu, aby ta unie šla tím směrem, který my si přejeme."

Jak náročná je příprava na předsednictví? Stihne to Česká republika?

Foto: Evropská komise
"Ta příprava bude velmi náročná. Je to věc, která se musí připravovat poměrně dlouho předem a pokud tedy nemáme zaspat, tak, myslím si, že nejvyšší čas bude po volbách v roce 2006." Podle Petra Druláka budeme potřebovat stovky expertů, kteří budou schopni připravovat nejrůznější jednání a budou zvládat procedury Evropské unie.

Co vlastně předsednická země dělá? Především stanoví agendu, tedy to, o čem má Evropská unie jednat, a snaží se hledat kompromisy mezi různými názory. Kromě toho musí zajistit dobré fungování unie. Pokud se Česká republika předsednictví zhostí dobře, pomůže to její prestiži v rámci Evropské unie.

V tuto chvíli se nedá přesně odhadnout, jakou finanční zátěž s sebou předsednictví ponese. Nezbytné budou investice do administrativního aparátu. Předsedající země musí organizovat různá setkání, například na úrovni Rady ministrů, což bude nutné zohlednit ve státním rozpočtu.

Logo ODS
Podle současných průzkumů volebních preferencí můžeme odhadnout, že zahraniční politiku České republiky bude v roce 2008 určovat Občanská demokratická strana, která je známa svým rezervovaným postojem k Evropské unii. Jaké budou podle stínového ministra zahraničí Jana Zahradila priority ODS ve vztahu k Evropské unii v době českého předsednictví? "Směr, který by ODS sledovala uvnitř Evropské unie je v obecných rysech jasný. Je to určitě deregulace, debyrokratizace, decentralizace. To znamená, že bychom rozhodně nepropagovali přenášení nějakých dalších pravomocí na evropskou úroveň. Určitě by šlo o to, aby ty vlády členských zemí Evropské unie, které tak ještě neučinily, dostaly nějaký impuls k reformě evropského modelu sociálního státu, protože to je taková hlavní brzda toho ekonomického růstu. A v každém případě by to určitě byla snaha orientovat se na ekonomický růst a ekonomickou prosperitu uvnitř členských států Evropské unie."

Podle odborníků nelze ani po vítězství ODS ve volbách očekávat v zahraniční politice nějaké převratné změny. Česká zahraniční politika si od 90. let zachovává kontinuitu, bez ohledu na to, zda v Černínském paláci zrovna úřaduje politik z ODS, ČSSD nebo KDU-ČSL.