Evropská komise: Úsporná opatření české vlády jsou dostatečná

Úsporná opatření, která česká vláda přijala v uplynulých měsících k nápravě rozpočtového schodku, jsou dostatečná. To samé platí i o Slovensku. Uvedla to Evropská komise v hodnocení 12 členských států, které se nachází v takzvané proceduře pro nadměrný rozpočtový deficit. Ten je v EU povolen na hranici tří procent HDP, ale většina států jej v současnosti nesplňuje. Česko se v proceduře, která pro něj může v extrémním případě, znamenat i zastavení přílivu evropských dotací, ocitlo na začátku prosince loňského roku. Rozpočtový schodek v roce 2009 totiž přesáhl povolenou hranici takřka dvojnásobně. Evropská unie tak po české vládě požaduje, aby deficit snížila pod tři procenta HDP do roku 2013. "Ve všech případech jsme dospěli k závěru, že přijatá opatření jsou dostatečná k dosažení rozpočtových cílů pro rok 2010. V mnoha případech jsme státy vyzvaly, aby co nejdříve specifikovala opatření, která hodlají přijmout i po roce 2010," uvedla komise.

Autor: Jan Hloch