Evropský parlament schválil ústavu Evropské unie

Evropský parlament schválil ústavní smlouvu Evropské unie, kterou 29. října podepsali šéfové států a vlád. Dokument vstoupí v platnost, až ho ratifikuje všech 25 členských států. Některé země ústavu předloží ke schválení v referendu, o kterém uvažuje také Česká republika. Pro rezoluci vyjadřující podporu ústavě se vyslovilo 500 ze 677 přítomných poslanců EP, 137 bylo proti a 40 se zdrželo hlasování. Parlament zahájil zároveň kampaň, jež bude doprovázet ratifikaci ústavy v členských státech unie.

Podle jmenného seznamu, zveřejněného po hlasování EP o příslušné rezoluci, se 15 ze 24 českých poslanců vyslovilo proti; sedm ústavu podpořilo a 2 poslanci ODS podle záznamu nehlasovali. Ze záznamu o hlasování vyplývá, že Češi odmítli ústavu nejrozhodněji, více než dvoutřetinovou většinou, což leccos nasvědčuje z hlediska perspektivy ratifikace. Zatímco ODS spatřuje v ústavě krok k evropskému "superstátu", který nechce, komunistům vadí proto, že posvěcuje ekonomický liberalismus a nejde v integraci dost daleko.