Evropský tribunál odsoudil ČR ve sporu se dvěma Indy

Česká republika musí zaplatit celkem 13 000 eur (390 000 korun) dvěma Indům, které po odpykání trestu za pašování lidí držela dlouho ve vazbě s odůvodněním, že nemají pasy, takže není možné je okamžitě vyhostit. Rozhodl o tom v úterý Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Soud dospěl k závěru, že ČR porušila evropskou úmluvu o lidských právech v článku týkajícím se práva na svobodu.

V rozsudku se uvádí, že oba muži, z nichž jeden nyní žije v Česku a druhý na Slovensku, byli v roce 1998 odsouzeni k 21 měsícům vězení, protože pomáhali dalším osobám nezákonně překročit české hranice. Po odpykání trestu však strávili ještě dva a půl roku ve vazbě s odůvodněním, že nemají pasy, takže je není možné vyhostit. Jejich žádosti o propuštění a o udělení statusu uprchlíka byly marné. Štrasburský soud se domnívá, že české úřady měly být aktivnější, a ptá se, proč nedala policie oběma mužům cestovní doklady ve smyslu zákona o pobytu cizinců před jejich propuštěním z vězení. Podotýká dále, že české zákony umožňují vazbu delší než dva roky jen v případě vážného rizika, že propuštění zadržovaných zmaří nebo zkomplikuje nějakou proceduru. Podle soudu nebyla délka vazby rozumná a české úřady také nereagovaly dostatečně rychle na žádosti obou mužů o propuštění. Soud tudíž přiznal oběma Indům po 5000 eurech z titulu morální újmy a oběma dohromady 3000 eur za soudní výlohy. Rozsudky soudu, který je orgánem Rady Evropy, jsou pro členské státy rady závazné. Lze se proti nim do tří měsíců odvolat.