Evropští rejdaři podpořili české kolegy v požadavku splavnit Labe

Lodní dopravci sdružení v Evropské unii říčních rejdařů (EBU) podporují české kolegy při prosazování požadavku celoročního splavnění Labe. Na setkání s novináři to uvedl prezident EBU André Auderset. Celoročnímu splavnění Labe by podle něj mohlo výrazně pomoci nedávné zařazení této řeky do evropské sítě páteřních komunikací TEN-T. Podle Auderseta zahraniční rejdaři čekají pouze na výstavbu plavebního stupně v Děčíně, který by celoročně garantoval minimální hloubku Labe na 1,4 metru. Evropská komise potvrdila Labe jako součást transevropské sítě vodních cest s kategorií IV. To podle předsedy Sekce vodní dopravy při Svazu dopravy ČR Milana Raby znamená, že by měla splňovat určité parametry, například celoroční minimální hloubku 1,2 metru. Takovýchto parametrů ale řeka nedosahuje právě zejména v příhraničním úseku s Německem.

Autor: Ivo Prokop