Fond bydlení podle NKÚ neplní jednu ze svou základních funkcí

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) nevytváří dlouhodobé zdroje financování bytové politiky a neplní tak jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. Svou koordinační roli v bytové politice neplnilo ani ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). "Koncepce bytové politiky zpracovaná MMR obsahuje základní záměry a nástroje podpory bydlení, ne však konkrétní vymezení žádoucího stavu, kterého má být dosaženo," uvedl prezident NKÚ František Dohnal. "Ministerstvo dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace, nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných zdrojů," dodal. MMR podle něj nemělo ani oficiální údaje o výši podpor poskytovaných SFRB. Pravidla pro poskytování podpor fondu byla podle NKÚ nepřehledná a často se měnila.

Autor: Peter Gabaľ