Hospodaření Prahy skončilo loni s přebytkem téměř dvou miliard

Hospodaření hlavního města skončilo za rok 2014 přebytkem ve výši zhruba 1,927 miliardy Kč. Praha letos hospodaří s rozpočtem ve výši asi 56 miliard korun. To je zhruba stejně jako rozpočet, který byl schválen na loňský rok. Konečné příjmy hlavního města byly v loňském roce nakonec asi 69,98 miliardy korun. Výdaje pak dosáhly částky 68,055 miliardy Kč. Závěrku hospodaření města musí ještě projednat a schválit pražští zastupitelé. Schvalovaný rozpočet a skutečné hospodaření se tak nemusí v konečné závěrce shodovat.