Humanitární organizace ADRA chce více pomáhat v České republice

Zhruba třetinu humanitární pomoci chce od příštího roku věnovat občanské sdružení ADRA na pomoc regionům v České republice. Po dvanáctiletém působení této organizace se tak výrazným způsobem změní její zaměření. Až dosud totiž drtivá většina prostředků směřovala na pomoc do zahraničí. Jen v roce 2003 přitom ADRA poskytla humanitární pomoc za téměř 32 milionů korun. Sdělil to ve Zlíně její ředitel Jan Bárta. "Od příštího roku rozdělíme získané prostředky na třetiny. Jedna bude určena na pomoc regionům, kde byly peníze či dary vybrány, část poslouží k zajištění rozvojových programu v zahraničí a zbytek zůstane v záloze pro nenadálá neštěstí, především živelné pohromy," vysvětlil Bárta. Dobrovolníci, kterých podle Bárty v České republice stále přibývá, tak budou mít možnost řešit i problémy ve vlastních regionech.

Změn podle Bárty dozná i samotná pomoc pro zahraničí, která i nadále zůstává hlavním zaměřením organizace. "Chceme naši činnost maximálně profesionalizovat. Jenom soucit s problémy jiných již nestačí," uvedl. Zahraniční projekty tak budou kromě okamžité pomoci orientovány dlouhodobě s maximálním zapojením místních lidí.

ADRA, která je adventistickou organizací, byla založena ve Spojených státech v roce 1956, česká pobočka vznikla v roce 1992. V loňském roce realizovala ADRA 21 humanitárních cest, zejména do zemí bývalého Sovětského svazu a Jugoslávie. Rozdělila 340 tun materiální pomoci a peníze v celkové hodnotě bezmála 32 milionů korun. K nejznámějším projektům patří pomoc chudým bengálským dětem či mobilní stomatologická ambulance.