Husinecká výzva bude přípravou na 600. výročí upálení Jana Husa

Program letošní připomínky upálení Jana Husa vyvrcholí Husineckou výzvou. Podle pořadatelů půjde o vyhlášení desetiletí přípravy na 600. výročí v roce 2015. Středověký kazatel, myslitel a reformátor byl roku 1415 označen římskou církví za kacíře.

České církve v pátek oznámily, že se v Husově rodišti - v Husinci na Prachaticku - uskuteční letos 6. července dopoledne slavnostní ekumenická bohoslužba, která naváže na historické sympozium. Zapojí se zástupci různých církví, kázáním poslouží předseda Ekumenické rady církví a předseda rady Církve bratrské Pavel Černý. Ve druhé části vystoupí s projevem prezident Václav Klaus. Mučednická smrt Mistra Jana Husa se podle Černého stala symbolem a jedním z podnětů rychlého rozvoje české reformace.

Římskokatolická církev v roce 1999 ústy papeže Jana Pavla II. v závěru mezinárodního sympozia v Římě svůj staletý vyhraněný postoj k Husovi výrazně zmírnila.