V Česku si lidé připomínají památku mistra Jana Husa

Jan Hus

Bohoslužby, pietní vzpomínky, přednášky, koncerty, trhy, lampionový průvod či hořící hranice. Dnešní státní svátek patří připomínce mistra Jana Husa, který byl pro své názory před 605 lety upálen v německé Kostnici.

Výročí upálení mistra Jana Husa je v jeho rodišti – jihočeském Husinci - hlavní kulturní a společenskou událostí roku. Tradice oslav tam sahá až do roku 1869. Vznikla jako jeden z výsledků národního obrození a uvědomění. Tehdy proběhly jako připomínka 500. výročí Husova narození zúčastnili se jich mimo jiné František Rieger či František Palacký a tisíce lidí.

Za první republiky byly oslavy manifestací národní hrdosti. Komunistický režim si Jana Husa zpracoval po svém a ze vzpomínky na něj udělal Okresní mírové slavnosti, s Husem pramálo spojené. Rok 1990 znamenal návrat k původní myšlence – připomínání odkazu mistra Jana Husa.

Bohoslužby i zapálení hranice

Krakovec,  foto: ŠJů,  CC BY-SA 3.0 Unported

Husovo upálení ale připomínají akce i v jiných městech Česka. Například v Hrabové na Zábřežsku. Pořadatelem je tam Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s obcí. „Husovu slavnost organizujeme každý rok už od sametové revoluce,“ řekl Českému rozhlasu tamní evangelický farář Jan Hudec.

Připomněl ale, že oslavy mají delší tradici. „Letos je to přesně 100 let, kdy v Hrabové byla první oslava svátku mistra Jana Husa. V roce 1920 se sešel velký tábor lidu na kopci nad Hrabovou a řečnil tam nějaký pan učitel, který strhl mnoho lidí z Hrabové k tomu, aby přestoupili do Českobratrské církve evangelické. Tedy k církvi, která se hlásí k Husově tradici,“ popsal.

Na programu je bohoslužba, průvod i zapálení symbolické Husovy hranice. „V kostele promluví tři faráři na husovská témata. Chceme hlavně říct, co Hus znamená aktuálně pro člověka 21. století,“ dodal kněz.

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické proběhne také například na hradě Krakovci, kde podle některých pramenů Jan Hus kázal, když byl prohlášen za kacíře a vypuzen z Prahy.

Mistra Jana Husa připomenou tradičně i v německé Kostnici, kde byl odsouzen ke smrti upálením. V tamním Lutherkirche zazní "Pravda v plamenech" - rekviem pro Jana Husa. U Husova kamene proběhne pieta s položením věnců.

Husův kámen v Kostnici,  foto: Katka Brezovská