Prahou (dodnes) Husovou i husitskou

Foto: Jana Šustová, archiv Českého rozhlasu
0:00
/
0:00

Prahou, jakou ji znal Mistr Jan Hus, se můžete projít v Clam-Gallasově paláci. Na výstavu Praha Husova a husitská 1415-2015 vás pozvou dnešní Historické obzory.

Václav Ledvinka a Petr Čornej,  foto: Jana Šustová,  archiv Českého rozhlasu
Výstavu připravilo Muzeum hlavního města Prahy a Archiv hlavního města Prahy. Podrobnosti uvádí jeho ředitel Václav Ledvinka:

"Téměř celoživotním působištěm Mistra Jana Husa byla Praha a pražská univerzita. Výstava je tedy trochu zaměřena právě na to pražské období Husova života, které ovšem představuje většinu jeho aktivního bytí. Pokusila jsme se, abychom to pražské období Jana Husa představili co nejdůstojnějším způsobem."

Prahu Husovy doby, odkaz a "druhý život" Jana Husa, přibližuje na čtyři sta exponátů, včetně těch, které mohou zaujmout i děti. Její autoři ji připravovali po celý rok. Jedním z nich byl i historik Petr Čornej:

Modely pomníků Mistra Jana Husa na výstavě Praha Husova a husitská 1415-2015,  foto: Jana Šustová,  archiv Českého rozhlasu
"Výstava je koncipována tak, aby se tady prolínaly nejrůznější artefakty, nejen tedy rukopisy a tisky, ale také předměty uměleckého řemesla, špičková umělecká díla, písemné a obrazové dokumenty. Výstava je členěna do deseti místností, každá z nich má své vlastní téma."

Návštěvník nahlédne do běžného života Pražanů Husovy doby, seznámí se s bezprostředními reakcemi na smrt Jana Husa nebo s Betlémskou kaplí.

"Ta první místnost, která ukazuje pražský život kolem roku 1400, za doby Václava IV. a v době Husova mládí, obsahuje několik unikátních exponátů. Asi ten nejvzácnější by klidně unikl vaší pozornosti, protože je relativně malý. Je to tato knížečka, rukopis. Je to modlitební knížka krále Václava IV. zhruba z roku 1412, která je uložena v Oxfordu. Je to originál, který se nám podařilo získat za cenu vysokých pojistných nákladů. Vidíte, že je to velmi prostá knížka, sloužila k denní potřebě."

Stížný list,  foto: archiv Muzea hl. m. Prahy
Mezi dalšími vzácnými exponáty výstavy zaujme tzv. Stížný list a zaujal, i když jinak, než jeho signatáři očekávali, už v době svého vzniku.

Jak odporná listina…

"Jediný ze zachovaných osmi stejnopisů Stížného listu české a moravské šlechty proti Husovu upálení, adresovaný 2. září 1415 kostnickému koncilu. Je to list šlechty Čáslavského a části Chrudimského kraje, který obsahuje 100 přivěšených pečetí. Celkem těch pečetí na těch osmi stejnopisech bylo 452. Originál je uložený v Edinburghu, kam se dostal ta třicetileté války velmi pravděpodobně jako kuriozita. Podívejte se, jak je to nezvyklé. Vidíte ty pečeti a jak je to tuhý pergamen, aby vydržel to zatížení stovkou pečetí. Když těch osm stejnopisů, a nevíme jak, dopravil Jeronýmův fámulus Petr z Valencie 30. prosince 1415 do Kostnice a předal je předsednictvu koncilu, tak tam to vzbudilo zděšení nejen svým obsahem, ale také tím, jak ten list vypadá. Koncilní otcové řekli: To je důkaz českého kacířství, protože něco tak odporného, jako taková listina, která je kolem dokola ozdobena pečetěmi, to může vymyslet jen kacířský národ."

Výstava Praha Husova a husitská 1415-2015,  foto: Jana Šustová,  archiv Českého rozhlasu
Středověkým obdobím ale výstava, stejně jako vliv a dědictví Jana Husa, nekončí. Po husitské revoluci následovalo období, kdy až do Bílé hory v českých zemích vedle sebe existovala různá náboženství. Husova památka a jeho ideály se ale neztratily ani po porážce českého stavovského povstání. V dalších dějinných epochách pak více či méně rezonovaly doma i v zahraničí. A jak napovídá letopočet 2015 v názvu výstavy, mají co říci i dnes.