Investice do vzniku sociálního bydlení by ročně byly 3 mld korun

Investice do pořízení sociálního bydlení v Česku by ročně měly činit tři miliardy korun, a to po dobu deseti let od začátku platnosti příslušného zákona. Celkové náklady by v prvním roce po zavedení zákona měly činit zhruba 4,6 miliardy korun. Vyplývá to z analýzy dopadů vzniku sociálního bydlení, kterou připravilo ministerstvo práce. Podle materiálu by "dostupné nájemné bydlení" mohlo být v budoucnu zhruba pro 270.000 domácností. Podle chystané koncepce by sociální bydlení mělo mít tři stupně - krizové ubytování, sociální byt a dostupný byt. Pokud by vláda podle resortu koncepci nepřijala, nenaplnila by svůj program a zmařila by se práce expertů. Dopad by to mohlo mít i na čerpání evropských peněz, které by se daly na byty využít. Navíc by dál rostly výdaje na dávky na bydlení, uvedli autoři.