Kabinet schválil materiál o sjednocení výběru daní od 2014

Vláda schválila materiál informující o schůzi Rady Projektu jednoho inkasního místa. Podle něj by Jednotné inkasní místo (JIM) pro výběr daní, sociálního i zdravotního pojištění mělo plně fungovat od roku 2014. Vyplývá to z internetových stránek vlády. Projekt je rozložen do čtyř fází. Úvodní fáze, která by měla být ukončena do září 2011, zahrnuje především vytvoření samostatné daňové správy podřízené ministerstvu financí (MF) na rozdíl od současného stavu, kdy samo MF je vrcholným orgánem daňové správy. "Vytvoření samostatné daňové správy je při tom dlouhodobě vnímáno jako podmínka její další modernizace, která byla ze strany Světové banky zvlášť zdůrazněna," uvedlo MF. Dále by mělo být vytvořeno celkem 14 krajských finančních úřadů a jeden specializovaný finanční úřad pro velké firmy. Od roku 2013 by se měl přesunout na finanční úřady výběr sociálního pojištění a cel. Od roku 2014 by pak měly finanční úřady vybírat i zdravotní pojištění.