Kancléř Schröder: Odmítavý posudek k nárokům vysídlenců platí i pro ČR

Německá vláda opakovala, že případné majetkové nároky německých vysídlenců vůči Polsku nebo Česku nemají podle nedávno zveřejněné mezinárodní expertízy naději u žádných soudů. Kancléř Gerhard Schröder na to poukázal v pátek v Berlíně po setkání s českým premiérem Stanislavem Grossem. "Výsledky posudku platí ve vztahu Německa a Polska stejně tak, jako ve vztahu Německa a České republiky," prohlásil Gerhard Schröder na tiskové konferenci s Grossem.

Posudek, který vypracovali renomovaní právníci z Polska a z Německa, byl nedávno zveřejněn a dospívá k názoru, že případné vyhnanecké žaloby, kterými se chtějí odsunutí Němci domáhat restitucí svého někdejšího majetku na polském území, nemají šanci na úspěch před německými, polskými, ani mezinárodními soudy.

Gross pracovní návštěvou v Berlíně oplácel kancléři říjnový pobyt v Praze. Obě země mají v současnosti dobré vztahy, což neopomněl kancléř znovu zdůraznit. "Jsme přátelé a mezi oběma našimi zeměmi nejsou politické problémy. To byl důvod, proč jsme se mohli soustředit hlavně na evropské otázky," řekl kancléř Schröder po setkání. Praha a Berlín se podle něj v mnohých pohledech na otázky související s EU shodují, ať jde o podporu zahájení přístupových jednání s Tureckem či souhlas s uzavřením přístupových jednání s Rumunskem a s Bulharskem.