Kardinál Duka varoval před nejednotou a vzájemnou neúctou

Před nejednotou a vzájemnou lidskou neúctou varoval dnes kardinál Dominik Duka. Řekl také, že bez odvahy bude ohrožena svoboda i v České republice. Svá slova pronesl na závěr procesí, které prošlo centrem Prahy a skončilo Svatováclavským zastavením na Václavském náměstí. Procesí s kopií Palladia země české ve svém čele vyšlo odpoledne od kostela Všech svatých na Hradě, kde se sloužila mše. Konalo se den před svátkem svatého Václava a předznamenalo pondělní národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, která se tradičně koná u příležitosti svátku sv. Václava.

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do svého skonu. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými