Maršál Radecký vystoupil z historie a opět pozdravil Olomoučany

Vojenské hudby ovládly v sobotu centrální náměstí hanácké metropole. Posádkové hudby z Tábora, Hradce Králové, ale i polského Lublinu a Horního Rakouska se do Olomouce sjely na oslavy maršála Radeckého, které město pořádá již potřetí. Maršál Radecký na náměstí přišel za doprovodu slavného pochodu složeného na jeho počest i s družinou v dobových kostýmech.

Maršál Radecký v Olomouci pobýval jen krátce, v roce 1829 byl jmenován velitelem olomoucké pevnosti. V té době byl již proslulým generálem. Jan Josef Václav Radecký pocházel ze staré české šlechtické rodiny. V roce 1784 vstoupil jako kadet ke kyrysníkům. Účastnil se napoleonských válek. Od roku 1831 byl velitelem rakouských vojsk v severní Itálii. Zvítězil v několika bitvách rakousko- sardinské války v letech 1848 až 1849.