Sochaři dokončují první pomník Marie Terezie v Česku. Reakce jsou rozporuplné

Foto: Vizualizace Jan Kovářík

Kuželka či šachová figurka. Takové pojmenování si vysloužila socha, která na podzim vyroste nad Prašným mostem na pražských Hradčanech. Jde o sochu Marie Terezie, vůbec první pomník připomínající významnou panovnici rakousko-uherské monarchie na českém území. Reakce Čechů jsou ale rozporuplné. A podobné je to i s uvažovaným návratem sochy maršála Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí.

Foto: MČ Praha 6

Originální pojetí sochy Marie Terezie rozpoutává debaty hlavně na sociálních sítích. „Naprosto strašné pojetí. Sochu osobnosti si představuji úplně jinak. Toto mi připomíná kuželku," zní jeden z komentářů. "Navíc socha rakouské panovnici? To nemáme dost vlastních českých osobností?" zní další odmítavé reakce na pomník. Vedle odpůrců ma ale socha i své příznivce. "Je to krásné. Jednoduché a elegantní," uvádí jeden z nich. „Krásný, moderní a čistý design. Bohužel česká veřejnost zaseklá většinou v minulosti to nedocení,“ dodává další.

Debaty se netýkají jen uměleckého zpracování sochy, ale i skutečnosti, že se staví pomník habsburské panovnici. Odpůrci sochy dokonce proti záměru Prahy 6 letos sepsali petici. Uvádí v ní, že Marie Terezie jako panovnice škodila českým zemím. Pomník kritizují jako jeden z počinů, které po roce 1989 „vzdávají hold cizím potlačovatelům svobody“.

Jan Kovářík,  foto: MČ Praha 6

Vedení městské části ale v reakci na petici označilo Marii Terezii za vládkyni, která měla nepopiratelnou zásluhu na příchodu modernity do habsburského panství včetně českých zemí. Sochu si podle ní zaslouží. „Je elegantní, je majestátní, a na Prašném mostě jí to bude slušet,“ hájí dílo oficiální facebooková stránka radnice.

Sochaři nyní už pět a půl metru vysoký sklobetonový pomník císařovny Marie Terezie pro Prahu 6 dokončují. Jeho autorem je Jan Kovářík.

"Jsem rád, že se tyto názory ukazují. Protože lidé si každou sochu nějakým způsobem trochu přejmenují. Snažili jsme se, aby z tohoto tvaru, byť je přísně redukovaný, čišela jakási vznešenost,"říká.

Návrat maršála Radeckého

Foto: Archiv Občanského sdružení Radecký 1766-2016

Rozporuplné reakce vyvolává i další socha, která by měla stát v Praze. Rada Prahy 1 totiž podpořila návrh, aby byl na Malostranské náměstí navrácen pomník maršála Radeckého. „Radní naší městské části podpořili záměr navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí, kde stál od roku 1858 do roku 1919,“ uvádí Praha 1 na svém Facebooku.

Následovat budou jednání s magistrátem, na kterých se bude řešit především nové místo vztyčení pomníku. "Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mohlo být začleněno do této rekonstrukce," uvedla městská část.

Foto: Archiv Národního muzea

O návrat pomníku roky usiluje Spolek Radecký Praha. Navrhuje umístit na náměstí kopii sousoší a podstavce, vytvořenou podle originálu, který se nachází v Lapidáriu Národního muzea. "Obnovení pomníku maršála Radeckého, od časů husitských největšího vojevůdce českého rodu, v té souvislosti může být návratem hrdosti na významné osobnosti minulosti a jejich dobový význam," uvádí.

Spolek Radecký Praha na obnovu pomníku uspořádal veřejnou sbírku, podle webových stránek spolku do ní lidé dosud přispěli přes 239 tisíc korun.

Stejně jako u sochy Marie Terezie, má i pomník maršála Radeckého své kritiky i příznivce. "Na tomto pomníku nevidím nic sporného, naopak je to krajan, na kterého bychom měli být právem hrdi," uvádí jeden z nich.

Podle kritiků byl Radecký vnímaný jako symbol rakouské moci a jejího militarismu.

O obnově či odstraňování soch se v Praze v posledních letech vedly ostré diskuse, v poslední době hlavně v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva Prahou 6 nebo naopak s navrácením imitace Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí, kde originál v roce 1918 strhl dav.