Ministerstvo školství podpoří dotacemi kroužky pro nadané děti

Ministerstvo školství podpoří kroužky pro nadané děti 15 miliony korun ze svých dotací, chce tak přispět k rozvoji vědomostí talentovaných žáků základních a středních škol ve věku 13 až 19 let. Peníze půjdou zejména na projekty přírodovědných a technických oborů. Žádat o ně mohly neziskové organizace, střediska volného času, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce ve všech krajích. Na svém webu to uvedlo ministerstvo školství.

Mimořádně intelektově nadané děti mají od září 2016 nárok také na podporu ve školním vyučování, podobně jako handicapované děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ze školských poraden mohou po vyšetření dostat například doporučení, aby dostávali ve škole složitější úkoly, používali náročnější učebnice nebo se zapojovali do výuky vyšších ročníků. Náklady se platí z peněz určených na inkluzi, tedy společné vzdělávání všech dětí v běžných školách.