MPSV chystá zákon o komplexní rehabilitaci včetně pracovní

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá zákonnou úpravu koordinované komplexní rehabilitace, která by lidem po úrazu či s postižením pomohla k návratu do aktivního života. Zákon by měl kvůli tomu systémově upravovat kromě léčebné i sociální a pracovní rehabilitaci. Jak uvedla přednostka pražské Kliniky rehabilitačního lékařství Olga Švestková, úspěšně by rehabilitaci mohly absolvovat dvě třetiny zdravotně postižených. Jejich návrat do aktivního života by ulevil zdravotnímu systému, neboť tito lidé by už nebyli odkázáni na péči v ústavech. Podle některých účastníků konference by k financování mohly být využity například peníze z úrazového pojištění. Přednostka bonnského Centra neurologické rehabilitace Marcela Lippertová - Grünerová zdůraznila potřebu včasného zahájení rehabilitace lidí, kteří utrpěli například poškození mozku. "Rehabilitace není něco, s čím se může čekat nějakou delší dobu, rehabilitace patří už na ARO (anesteziologické a resuscitační oddělení)," podotkla.