Muzeum chystá ve Strakonicích expozici maltézského řádu

Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích chystá novou expozici, která návštěvníkům přiblíží významnou historii maltézského řádu ve městě. Vznikne v budově někdejšího děkanství s kapitulní síní v areálu hradu, kde muzeum sídlí. Ředitelka muzea už jedná s maltézskými rytíři v Evropě o zapůjčení exponátů. Roku 1402 se stal řád maltézských rytířů (johanitů) majitelem celého strakonického hradu, ten se pak stal útočištěm a centrem řádu v Čechách po vypuzení husity z Prahy. Roku 1694 se vrátil konvent spolu s velkopřevorem do Prahy. Komunisté v roce 1950 činnost řádu potlačili, jeho působení v Čechách bylo obnoveno v roce 1990.