Muzeum v Brně připomíná básníka Mikuláška prostřednictvím korespondence

Výstavou složenou především z dopisů připomíná Moravské zemské muzeum nedávné 100. výročí narození významného básníka Oldřicha Mikuláška. Dopisy představují básníka, redaktora i občana Mikuláška jako adresáta sdělení osobních i úředních, vlídných i chladných, závažných i humorných. Muzeum čerpalo z bohaté Mikuláškovy korespondence, kterou spravuje, řekla novinářům Hana Kraflová z oddělení dějin literatury muzea. Dopisy jsou svým způsobem kronikou básníkova života. Obdivné řádky od čtenářů či přátel střídají strohá úřední sdělení. "Jsou mezi nimi jak ta příjemná, například se smlouvami, tak i méně příjemná, například ta, která oznamovala vyřazení sbírky z edičního plánu," uvedla Kraflová. Součástí expozice je přibližně 50 dopisů. Mezi jejich pisateli jsou také velké osobnosti české literatury. "Lidé si mohou prohlédnout například pozoruhodný rukopis Vladimíra Holana nebo rukopis Jaroslava Seiferta, který byl tak málo čitelný, že jsme nakonec vybrali jen jeden jeho dopis," uvedl spoluautor výstavy Michal Přibáň.

Mikuláškovo jubileum v květnu připomněly i další instituce. Nakladatelství Host vydalo pod názvem Ztracený v poezii nový reprezentativní výbor z Mikuláškovy tvorby. Památku básníka, který spojil celý život s jižní Moravou, uctil také Památník písemnictví na Moravě, který Mikuláškovi věnoval svůj program v den muzejní noci. Mikulášek, podle nakladatelů z Hostu "básník, jehož takřka celý život byl osudově spojen z Brnem, a jeden ze sloupů české moderní poezie", se narodil 26. května 1910 v Přerově. Zemřel v Brně v roce 1985. Pracoval mimo jiné jako novinář a redaktor, jeho básnické dílo je rozvrženo do bezmála 20 sbírek.