Na 30 expertů zpracovává dějiny Plzně, práce má být do tří let

Tři desítky expertů z různých oborů zpracovávají obsáhle dějiny města Plzně. V následujících třech letech by tak měly vyjít tři vždy mnohasetstránkové díly zahrnující období od pravěku až do konce roku 1990. Plzeň je posledním velkým městem v republice, které nemá své dějiny napsané moderním způsobem. První díl, jenž bude mít 815 stran, zahrne období od počátku do roku 1788, druhá část období mezi lety 1789 až 1918, třetí zachytí období od roku 1918 do roku 1990. Nové plzeňské dějiny by měly obsahovat doprovodné fotografie, mapové přílohy, seznamy literatury a další.