Na Šumavě vzniká přeshraniční spolupráce

Šumavský národní park rozšíří spolupráci se sousedním národním parkem Bavorský les. Na konci loňského roku se na tom dohodli ředitelé správ obou parků. Jedním z hlavních cílů nové spolupráce je sjednocení systému ochrany přírody. Spolupráce parků byla dosud spíše formální. V Bavorském lese dostávala přednost příroda, zatímco na Šumavě se prosazovala takzvaná aktivní ochrana lesa, která byla trnem v oku mnoha ekologických aktivistů. V budoucnu by podle něj mohla dokonce vzniknout přeshraniční biosférická rezervace. Šumavský a bavorský park nyní navíc ustaví několik pracovních týmů pro projekty k ochraně přírody, vzdělávání a pro styk s veřejností.