Severské tajgy uprostřed Evropy. Nová podoba klidových území otevře neprobádaná místa Šumavy

Šumava

Turistům na Šumavě by se mohly otevřít nové části národního parku. Jeho rada odsouhlasila novou podobu klidových území, která chrání místa výskytu vzácných živočichů a rašelinišť před nadměrným rušením. Jejich rozloha se celkově zmenší a návštěvníkům se tak nově zpřístupní i dosud neprobádaná místa.

Klidová území jsou opatřením, kterým se na území národních parků reguluje pohyb návštěvníků. Tato regulace je nutná především s ohledem na ochranu vzácných a citlivých druhů živočichů.

„Cílem je zajistit ochranu nerušeného vývoje populací ohrožených vyhynutím v jejich přirozených biotopech, umožnit jejich nerušenou reprodukci, sběr potravy a zimování,“ vysvětlil v tiskové zprávě mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Jan Dvořák | Foto: Ivana Schweitzerová Kolaříková,  Český rozhlas

Proces projednávání nových klidových území nebyl podle vedení národního parku vůbec jednoduchý. Schvalování radou národního parku, která je poradním a konzultačním orgánem správy parkua jejímiž členy jsou mimo jiné i starostové šumavských obcí, začalo už před pěti lety, v roce 2019. Zdržela ho ale koronavirová pandemie a také různé připomínky.

V současné době tvoří rozloha klidových území 19 procent z celého území šumavského parku a je roztroušená do 135 ostrůvků bývalých I. zón. Nově se rozloha tohoto území více zcelí a sníží na 17,6 procenta. Díky tomu se už brzy budou moci lidé legálně podívat na přibližně tři tisíce hektarů území, která budou po vyhlášení klidových území nově zpřístupněna.

Nové možnosti objevovat krásy Šumavy

„Mezi nově zpřístupněné oblasti budou patřit např. Žďárské slatě, Častá. Polecký vrch zase nabídne poznávání jiné přírody – severské tajgy uprostřed Evropy. Tato místa se zcela nově a poprvé otevřou návštěvníkům,“ přiblížil ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Sokol stěhovavý | Foto: Jasmin777,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Nově se turistům, prakticky bez omezení, otevře velké území mezi Kvildou a Strážným. „V této části národního parku navrhujeme jen několik časově omezených maloplošných klidových území, aby turistický ruch neohrožoval třeba tok tetřívka. Po malou část roku se zde bude moci chodit jen po vyznačených cestách,“ doplnil Hubený.

Návštěvníkům se otevírá i možnost objevovat krásy severní části Stožecké skály, kam je v současnosti zakázaný vstup po celý rok. „Území se bude chránit pouze v případě hnízdění sokola stěhovavého. S novým návrhem klidových území se zároveň zvyšuje podíl proznačených nebo vyhrazených cest,“ dodal mluvčí parku Jan Dvořák.

Poprvé bylo území, kam byl vstup možný pouze po vyznačených stezkách, stanoveno už při vyhlášení NP Šumava, tedy v březnu 1991, a to na zhruba 22 procentech území. Pokles této rozlohy na 13 procent se však podle mluvčího ukázal jako nedostatečný a pro ochranu řady druhů rizikový. Proto jsou nově navržená klidová území oproti dosavadní rozloze větší. Důvody pro ochranu jsou podle Dvořáka v podstatě pořád stejné.

„Snažíme se chránit rašeliniště před zničením sešlapáním a erozí. Na Šumavě stále přežívají živočišné druhy jako tetřev a tetřívek, je potřeba chránit lovecká teritoria rysích matek, která tu úspěšně vyvádí mláďata. K těmto ohroženým druhům zvířat se za těch 30 let přidaly i další, které potřebují ochranu a kterým se na území Šumavy daří – například perlorodka a sokol,“ přiblížil.

Foto: Till Janzer,  Radio Prague International

Pozitivní vliv na přírodu i turismus

Podle ředitele Hubeného budou mít nová klidová území jednoznačně pozitivní vliv na život ohrožených druhů a současně podpoří turistický ruch a nově jej usměrní do nových, dosud neobjevených částí národního parku.

Černé jezero | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

„Jsem přesvědčený, že nová klidová území nijak zásadně neomezují pohyb po Národním parku Šumava. Zachováváme přitom všechny dosavadní turistické stezky. Všechny cyklotrasy a cyklostezky zůstávají v takové podobě jako doposud. Klidová území naopak upravují souznění mezi stálými obyvateli Šumavy, kteří potřebují alespoň minimální prostor pro svůj život a návštěvníky, kterých je rok od roku stále více,“ uzavřel

Zatím není jasné, kdy se nová místa pro veřejnost otevřou. Novou podobu bude ještě schvalovat ministerstvo životního prostředí. Do té doby jsou stále platná ta stávající včetně území s omezeným stupem, které je platné od října roku 2023.

Boubínské jezírko | Foto: Radio Prague International
Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Národní park Šumava
klíčová slova:
spustit audio