Na Šumavu se vracejí někteří vzácní ptáci, tetřívků výrazně ubývá

Návrat některých vzácných živočišných druhů, především ptáků, na území šumavského národního parku zaznamenali v poslední době ochránci přírody. Na Šumavě začal hnízdit vzácný orel mořský, hnízdí tam několik párů sokola stěhovavého, po dlouhých letech poprvé letos zahnízdil, i když neúspěšně, moták pilich. Naopak tetřívků na Šumavě v posledních letech rapidně ubývá a populace je na kriticky nízké úrovni, řekl ČTK ředitel správy parku František Krejčí. "Moták pilich zahnízdil sice neúspěšně, ale po dlouhých letech. Myslím, že v historii národního parku úplně poprvé, na okraji vltavského luhu," uvedl. Za velkou raritu označil také asi před dvěma týdny pozorované jeřáby popelavé na louce u Jezerní slatě.