Nadace podpoří projekty pro Romy

Nadace rozvoje občanské společnosti vybrala projekty pro Romy, které si mezi sebe rozdělí z evropského programu Phare 925.000 eur (zhruba 29 milionů korun). Podporu získá 21 projektů, zaměřených na vzdělávání, vytváření pracovních příležitostí, rekvalifikace, začleňování do společnosti, rozvoj poradenských a informačních center či zlepšování bydlení Romů. Průměrná výše jednoho grantu se pohybuje kolem 44.000 eur. Projekty předložily obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení či církevní právnické osoby z Prahy, Brna, Olomouce, Javorníku, Ostravy, Plzně a dalších míst. Výsledky výběrového řízení schválila i Delegace Evropské komise.