Námitky proti meziskladu v Temelíně podpořily tisíce Rakušanů

Více než 25.000 Rakušanů a 300 obcí a měst podpořilo námitky spolkové země Horní Rakousy proti výstavbě meziskladu vyhořelého jaderného paliva v jihočeské jaderné elektrárně Temelín. Připomínky jsou zahrnuty do přeshraniční prověrky ekologických dopadů plánovaného meziskladu na životní prostředí. Informovali o om představitelé Horních Rakous. "Tento výsledek je vynikající a dokazuje, že odpor proti jaderné energii a Temelínu neochabuje, ale právě naopak narůstá," řekl hornorakouský zemský rada pro ekologii Rudi Anschober. V alpské republice žije téměř 8,1 milionu lidí, z toho spolková země Horní Rakousy čítá 1,38 milionu obyvatel. Podání námitek proti budování meziskladu v Temelíně Anschober označil za zvlášť důležité právě v souvislosti s nedávným udělením povolení k přechodu jihočeské elektrárny ze zkušebního na plný provoz.

Odpůrci atomu soudí, že dosud nevyřešená otázka likvidace radioaktivního odpadu v České republice je závažným důvodem pro to, aby nebyl povolen provoz tohoto jaderného zařízení. Podklady předložené v rámci prověrky vlivu na životní prostředí se prý důkladně nezabývají možností takzvané nulové varianty, tedy odstavení celého Temelína. "Podobně jako v dřívějších případech i nyní se provozovatelé bojí seriózního srovnání projektu Temelína a nulové varianty, protože to by mělo za následek okamžité odstavení přebytečného a nehospodárného zařízení," prohlásil zmocněnec hornorakouské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec.