Němečtí vysídlenci vítají, že ČR uznává násilí při odsunu

Německý Svaz vyhnanců (BdV) uvítal, že si Česká republika i další středoevropské země připomínají poválečné vysídlení německého obyvatelstva a uznávají jeho násilnou povahu. Organizace zastřešující vysídlenecké spolky zároveň zdůraznila, že závěry postupimské konference z roku 1945 nemohou posloužit jako ospravedlnění násilí, k němuž při odsunu docházelo. Na konferenci v Postupimi, která skončila 2. srpna 1945, vyjádřili zástupci vítězných mocností souhlas s odsunem německého obyvatelstva z Československa, Polska a Maďarska. Velmoci však zdůraznily, že vysídlení musí probíhat "spořádaně a lidsky". "Protokoly z Postupimi nebyly nic jiného než pokus legitimizovat zločiny při vyhánění, k nimž docházelo už dlouho před začátkem konference. O spořádaném a lidském přesídlení, jak ho protokoly popisovaly, nemohla být vůbec řeč," uvedl v tiskovém prohlášení předseda BdV Bernd Fabritius. Jmenovitě odsoudil masakr Němců v Ústí nad Labem, pochod smrti z Brna do Rakouska nebo útoky na Němce v Žatci a v Lanškrouně.