NKÚ: Pandemie koronaviru umocnila dlouhodobé problémy hospodaření státu

Pandemie koronaviru není hlavním důvodem pro nejhorší výsledek hospodaření v historii Česka. Podle výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu covid-19 pouze zvýraznila dlouhodobé problémy při nakládání s veřejnými penězi a sestavování státního rozpočtu. Česká ekonomika podle NKÚ znaky zpomalení vykazovala už před propuknutím pandemie, která pokles jen dále umocnila. Kromě krize a jejích dopadů se však projevila i dlouhodobá neschopnost státu dokončit zásadní projekty, které mají přinést pozitivní dopad na život občanů nebo výkonnost ČR. Společným jmenovatelem nezanedbatelné části problémů je také to, že stát nedokáže jednat cíleně a systematicky, ať už jde o budování infrastruktury, digitalizaci nebo sociální oblast.

Rok 2020 skončil nejhorším propadem od vzniku samostatné ČR. Schodek státního rozpočtu dosáhl 367,4 miliardy korun, a to především kvůli meziročně nižšímu plnění příjmů státního rozpočtu, chybějícím úsporám a výraznému nárůstu výdajů. Podle NKU je vážnou překážkou pro řešení dlouhodobých problémů i současné situace nízká výkonnost veřejného sektoru a nedůvěra občanů ve státní instituce.

Ministerstvo financí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu nesouhlasi. Podle resortu nárůst sociálních dávek nebo vyšší investice měly stabilizovat tuzemskou ekonomiku v době pandemie.