Nová kniha přibližuje osudy židovských domů v Třebíči

V Třebíči v těchto dnech vyšla kniha třebíčského historika Rudolfa Fišera nazvaná Třebíč Osudy židovských domů. Publikace sleduje vlastnické a stavební změny domů v židovské čtvrti zapsané společně s bazilikou sv. Prokopa na seznam památek UNESCO. Většina údajů pochází z židovských pozemkových knih vedených od roku 1724 a ještě nikdy nebyla zveřejněna, řekla Jaromíra Hanáčková z Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení.

První hodnověrné zmínky o židovském osídlení v Třebíči pocházejí podle Fišera z první poloviny 14. století. "V roce 1723 se původní židovské sídliště změnilo v ghetto, tehdejší vrchnost vystěhovala zde bydlící křesťany a sestěhovala Židy bydlící v jiných částech města," uvedl Fišer. Kniha díky dochovaným pramenům zachycuje často unikátní vnitřní dispozice domů s průchody či společnými kuchyněmi. Kromě toho zasazuje stavební a vlastnické vztahy do historických souvislostí, popisuje samosprávu i vztah křesťanů k židovské menšině.