V Třebíči vzniklo muzeum připomínající život židovské rodiny mezi válkami

Foto: Pavel Heřman (portál města Třebíč)

Třebíčská židovská čtvrť je už přes několik let zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, v únoru se zde otevřelo nové muzeum, které má přiblížit život a zvyky někdejších židovských obyvatel města. Podrobnosti uvedl mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík.

Foto: Pavel Heřman  (portál města Třebíč)
"Jedná se o malé židovské muzeum, dům Seligmanna Bauera. Je to historický dům v židovské čtvrti, který těsně sousedí se Zadní synagogou. Město jako vlastník tento dům opravilo a zřídilo v něm expozici krámku a dobového židovského bydlení. Ta expozice zobrazuje obchod a život průměrné, nepříliš bohaté židovské rodiny mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o expozici, kde se lidé seznámí se životem takové typické židovské rodiny.“

Co konkrétně tam mohou vidět, mohl byste jmenovat nějaké exponáty?

Foto: Pavel Heřman  (portál města Třebíč)
"Návštěvníci si mohou prohlédnout kompletně zařízený malý krámek. Je tam vystaveno zboží, nádoby, lahve, konkrétní předměty, které se v té době prodávaly a používaly. Je tam také např. typická dobová pokladna, takže ten návštěvník si prohlédne nejen zboží, které se prodávalo, ale i vybavení, které ten obchodník používal, ať už je to pokladna, váha a podobné záležitosti. V patře se pak nachází byt, kde je kompletní nábytek z období mezi světovými válkami, to znamená kuchyň, ložnice, veškeré vybavení, předměty...Vůbec je celý ten interiér laděn tak, aby navozoval stoprocentní atmosféru. V podkroví je pak zřízena přednášková místnost, moderně vybavená, je tam přednáškový sál, kde se budou konat přednášky, semináře, kulturní akce apod."

Ten dům má také zajímavou historii...

Foto: Pavel Heřman  (portál města Třebíč)
"Dům je zajímavý především tím, že je bezprostředně propojen se Zadní synagogou. V tom domě je schodiště, které vede na ženskou galerii Zadní synagogy. Ženy, jak známo, měly své speciální místo v synagoze a na toto místo vstupovaly skrze ten dům. Majitelé domu byli právně zavázáni, že musí umožňovat tímto schodištěm vstup na tu ženskou galerii Zadní synagogy. My jsme samozřejmě při rekonstrukci vstup obnovili, takže návštěvníci mohou projít po tom původním schodišti.

Ten dům pochází pravděpodobně z druhé poloviny 17. století nebo ze začátku 18. století, protože v pozemkové knize je zmiňován již roku 1724. Byl postaven na tzv. ´španělském pozemku´, podobně jako ta Zadní synagoga, ale později."

Foto: Pavel Heřman  (portál města Třebíč)
Jak velká byla ta židovská komunita v Třebíči?

"Židovská komunita byla poměrně početná, dá se říci, že Třebíč byla jedním z významných center židovství na Moravě. Dnes, kdy čtvrť, respektive ghetto, je chráněnou památkou UNESCO, můžeme říci, že půdorys toho města, které dnes čítá 123 domů je kompletně zachovaný a rozsahem, respektive množstvím těch domů, tím půdorysem je čtvrť dnes naprostým unikátem. Můžeme říct, že je to jediné kompletně zachované židovské město v Evropě, respektive na světě, kromě centra Jeruzaléma. Je to skutečně unikát a odpovídá to tehdejšímu významu někdejší židovské komunity, která byla jedna z nejvýznamnějších na Moravě."