Nové hodnocení výsledků výzkumu by umožnilo srovnání se světem

Tým českých i zahraničních odborníků vedený britskou poradenskou firmou Technopolis vypracoval návrh nového způsobu hodnocení tuzemského výzkumu. Ten by se měl opírat mimo jiné o posudky zahraničních expertů na daný obor. Na rozdíl od současné metodiky založené na bodování výsledků výzkumu by měl umožnit mezinárodní srovnání, řekla odborná garantka projektu Jitka Moravcová. Výstupem by neměla být jen "známka", ale také souhrn konkrétních doporučení, dodala. Nový způsob hodnocení, který vznikl v rámci evropského projektu IPN Metodika a vychází z metod používaných v zahraničí, by výzkumné organizace hodnotil na základě pěti hlavních kritérií. Vedle souhrnu všech výstupů, které jsou hlavní součástí současného hodnocení, by se mnohem důkladněji zaměřil na excelentní výsledky dané organizace. Hodnotilo by se také její výzkumné prostředí, tedy například způsob řízení, členství v národních a mezinárodních výzkumných komunitách a společenský dopad výzkumu. Zahraniční hodnotitelé by se měli zaměřit především na výsledky, které samy organizace označí jako excelentní.