Novelu zákona o hygieně odmítají v připomínkách i ministerstva

Současnou podobu návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která zavádí státní hygienickou službu, odmítají v připomínkách i některá ministerstva. Kritizuje ji také veřejný ochránce práv, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Nejvyšší státní zástupce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Centralizovaná hygienická služba má mít například pravomoc omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, školy, obchody nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Jednou z nejčastějších výtek je možnost vyžádat si pro epidemiologické zjišťování data o pohybu "prokazatelně nakažených" od mobilních operátorů. Podle Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana to odporuje judikatuře Ústavního soudu i EU.

ÚOOÚ nepovažuje návrh za způsobilý dalšího legislativního procesu a požaduje jeho zásadní dopracování. Zásah do lidských práv je podle něj enormní. "Návrh nedůvodně rozšiřuje výčet osobních údajů, které jsou úřady veřejného zdraví oprávněny zpracovávat, aniž by potřebnost dat a konkrétní nové kompetence byly řádně odůvodněny," uvádí. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nesouhlasí také s rozšířením kompetencí hlavního hygienika. Mimořádná opatření přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví by podle něj neměla překračovat kompetence ministerstva zdravotnictví.

Podle ombudsmana Stanislava Křečka by novela mohla omezit kontrolu ze strany Sněmovny. "Z mého pohledu nelze akceptovat, aby bylo takto zásadní omezování základních práv možné bez navázání na existenci mimořádného stavu a bez jakéhokoli dohledu Poslanecké sněmovny," sdělil. Za nutnou pokládá také úpravy náhrady škody. Ministerstvo vnitra připomnělo, že už úpravu vydávání mimořádných opatření připravilo v novele ústavního a krizového zákona, který vláda schválila. Resort zdravotnictví by podle něj měl jít spíš cestou posílení nástrojů krajských hygienických stanic.