Ochráncům dat se nelíbí norma, která umožní získat DNA i násilím

Úřad na ochranu osobních údajů má výhrady k návrhu zákona, který dává policii pravomoc získávat vzorek deoxyribonukleové kyseliny (DNA) bez souhlasu obviněných, a to i za použití násilí. Analýza DNA slouží k přesnému určení člověka, podle vlády má nový předpis usnadnit identifikaci pachatelů trestných činů. Předseda úřadu Karel Neuwirt vyjádřil znepokojení nad rozsahem tohoto "mimořádného zásahu do soukromí fyzické osoby" i nad tím, že mu ministerstvo vnitra návrh v rámci připomínkového řízení ani nepředložilo k posouzení. "Zpracování citlivých údajů, kam nepochybně genetické, biologické a biometrické informace získané či odebrané od fyzické osoby patří, je v zásadě bez souhlasu fyzické osoby předpisy EU zakázáno," uvedl Neuwirt v tiskovém prohlášení. Pokud by policie mohla odebírat vzorky DNA i bez souhlasu člověka, a dokonce proti jeho vůli, pak by podle ochránců dat měl být takový postup umožněn jen ve zcela výjimečných případech. "Například když existuje důvodné podezření ze spáchání závažného trestného činu," dodal ředitel úřadu.