Pétépákům se nelíbí jejich prezentace v médiích

Bývalí příslušníci vojenských Pomocných technických praporů (PTP) opakovaně kritizují způsob, jakým byl jejich nucený pobyt v pracovních táborech ztvárněn televizí. Upozorňují na to, že realita se od filmu Černí baroni i stejnojmenného televizního seriálu velmi lišila. Svou nespokojenost dali bývalí vojáci PTP najevo i na svém sjezdu, který proběhl tento čtvrtek v Praze. "Ve filmu měli pétépáci zbraně, normální výcvik. Naší zbraní byl ale krumpáč a lopata," řekl Pavel Krása, který byl na počátku 50. let nasazen mimo jiné na stavbě vojenského letiště v Hradčanech na Českolipsku. Podle něj se autor předlohy k filmu i seriálu Miloslav Švandrlík dopustil chyby, že se vydává za vojáka PTP, i když jím nikdy nebyl. Rovněž na Zelené Hoře u Nepomuku žádný útvar PTP nikdy neexistoval. Podle Jana Kříže z asociace Vojáci společně je současná prezentace nedůstojná a zlehčuje útrapy, kterými museli příslušníci pomocných praporů projít. V letech 1948 až 1954 prošlo útvary PTP zhruba 60 tisíc lidí. 24 000 z nich bylo v 90. letech za nucené práce v lomech, dolech, lesích či na stavbách letišť odškodněno.