Plzni ani Chebu se nelíbí výhrady vnitra ohledně prostituce

Plzeňskému primátorovi Jiřímu Šnebergerovi ani chebskému starostovi Janu Svobodovi se nelíbí výhrady ministerstva vnitra k vyhláškám, jimiž se radnice pokusily vytlačit prostituci z města. Podle ministerstva chyba spočívá v tom, že vyhláška prostituci zakazuje plošně v celém městě. Radnice ji podle zákona může vykázat jen na určitá přesně vymezená místa. Šneberger ČTK řekl, že je mu názor ministerstva lhostejný. "Mě názor ministerstva opravdu nezajímá. Pokud má za to, že naše vyhláška je nezákonná, ať ji zruší, a já pak budu posílat lidi z Nové Hospody, kde je nejvíc prostitutek, ať si jdou stěžovat na ministerstvo. Ministerstvo není můj nadřízený orgán a to, co si říká, je mi srdečně jedno," řekl rozhořčeně Šneberger. Poukázal na to, že stále neexistuje zákon o prostituci, který by tyto problémy řešil. "Města se to tedy snaží řešit po svém. Chceme vyjít vstříc obyvatelům města, aby je to neobtěžovalo a mohli slušně žít v místě svého trvalého bydliště," uvedl Šneberger. Pokud ministerstvo vnitra tuto vyhlášku zruší, bude město uvažovat, co podnikne dál.

Podobný názor má i chebský starosta Svoboda. Také jemu připadá divné, že snaha města o ochranu svých obyvatel je nezákonná. "Je zajímavé, že vyhláška platí už tak dlouho, a ministerstvo si vzpomnělo teprve teď, že se mu nelíbí," podotkl.

Vyhláška v Plzni je nová a platí od 1. prosince, zatímco v Chebu už osm let. Plzeňská vyhláška zakazuje pod hrozbou pokuty nabízení, sjednávání, provozování i využívání služeb prostitutek v zastavěných částech Plzně. Chebská má podobné znění a navíc má přílohu, v níž je seznam ulic, kde se nesmí prostituce provozovat.