Pod podlahou baziliky na Starém Brně byl nalezen neznámý hrob

Pod podlahou baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně objevili odborníci dosud neznámý hrob. Další výzkum by měl odhalit, komu patří. Na hrobku narazili, když georadarem mapovali prostor pod chrámem. Hlavním cílem jejich výzkumu přitom bylo upřesnění polohy hrobu zakladatelky kláštera na Starém Brně Elišky Rejčky a jejího druha Jindřicha z Lipé. Výsledky výzkumu představili novinářům jeho autoři, zástupci Muzea města Brna i augustiniánského řádu. "Z minulých průzkumů jsme věděli o hrobce Elišky Rejčky před hlavním oltářem i hrobce Jindřicha z Lipé v jižní lodi kostela. Neinvazivní průzkum georadarem ale odhalil další hrobku v severní lodi. O ní jsme zatím vůbec nevěděli a teprve další výzkum snad odhalí, komu patří," uvedl archeolog Muzea města Brna Petr Vachút. Hroby Elišky Rejčky i Jindřicha z Lipé už v minulosti byly odkryty. Eliščin hrob poprvé v roce 1762 při opravách dlažby kostela, Jindřichův v roce 1966 při zavádění parovodního topení pod podlahou kostela. "Odhalení hrobek nebylo až na akci z roku 1966 nijak dokumentováno, nemáme k dispozici žádné nákresy nebo plány," doplnil Vachút. Zatímco přibližnou polohu hrobky královny vdovy označuje písmeno E zasazené v dlažbě, hrob Jindřicha z Lipé nijak označen není. Jeho poloha je ale zaznamenána na plánku, který si mohou lidé půjčit při prohlídce kostela.