Postižení záplavami mohou požádat o odklad placení daní

Firmy i lidé postižení záplavami mohou požádat finanční úřad o odklad placení daní. Navíc budou postižení osvobozeni od správních poplatků souvisejících s daňovým řízením, vyplývá z internetových stránek ministerstva financí (MF). V případě daňových záloh mohou FÚ platby na základě žádostí nejen stanovit jinak, ale i popřípadě od nich zcela upustit. Možné je i placení daní ve splátkách. "Správci daně budou postupovat obdobně jako při řešení důsledků povodní v roce 2002 a 2009, tedy vstřícně a ve vzájemné součinnosti s povodněmi či záplavami postiženými fyzickými a právnickými osobami. Předpokladem k takovému postupu je neprodlené oznámení o postižení povodní nebo záplavou místně příslušnému finančnímu úřadu," uvedlo MF. Ministerstvo rovněž informovalo, že záplavami postižené osoby mohou požádat finanční úřad o prodloužení termínu podání daňového přiznání.